Passord hvordan skal det se ut?

Passordet på kurssiden må være et såkalt sterkt passord. Dette betyr at passordet må inneholde en kombinasjon av Store og små bokstaver, samt tall og et spesialtegn. Spesialtegn kan være !#&? osv. Et eksempel som ikke bør brukes men som inneholder det du trenger er: VAffelbakri12&2