Teknisk kurs BC, RC, CK Oslo 10. februar

Kl.10.00 Instruktør: Tommy Kristiansen. Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

Not Enrolled