Teknisk Årskontroll Obligatorisk oppdatering. Bilsportkonferansen

Søndag 31.10.2021 kl 12:00-15:00 Oppdatering for vidreføring av Årskontroll-lisens. Kurset blir holdt på X-Meeting point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Kursholder: Tommy Kristiansen

Kurset krevet at du har Årskontroll status gjeldene. Dette er for TKCÅ , TKL og TKR autoriserte årskontrollører

Not Enrolled