Digital Obligatorisk oppdatering for tekniske årskontrollører (TKCÅ, TKR, TKL)2021-

Etter de nye restriksjonene som kom på Mandag 13.01.2021 vil det være vanskelig å gjennomføre Obligatoriske Oppdateringskurs for Årskontrollører der vi møtes fysisk. Vi har derfor laget en digital løsning som tar utgangspunkt i et kurs holdt denne høsten.

Dette kurset er kun åpent for de som har Årskontrollstatus i 2021. For å få tilgang til kurset må du sende mail til en av oss på teknisk avdeling. Mailen må inneholde ditt brukernavn på motorsportkurs.no. Du vil få tilgang på kurset etter dette.

Gå så inn på kurset og se de 4 video filene. Disse har en varighet på tilsammen 2 timer. Etter videofilene må du gjennomføre en Oppgave bestående av 20 spørsmål. Du må ha 80 % riktig for å bestå.

Når du er ferdig og har fått bestått Oppgavene vil du få et Kursbevis som du finner under din profil- Courses- My certifikates. Last ned dette kursbeviset og send det til sak@bilsport.no , Du vil da få oppgradert din Årskontrollstatus for å gjelde for 2022 og fremover.

Tommy Kristiansen tommy.kristiansen@bilsport.no
Rune Bekkevold rune.bekkevold@bilsport.no
Jan Egil Jenssen jan.egil.jenssen@bilsport.no

Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 1 Quiz