Jurylederkonferansen 2021

Jurylederkonferansen 2021
Hei alle sammen håper dere har det bra og er trygge med tanke på pandemien som påvirker oss i stor grad. I den forbindelse blir det i 2021 avholdt en konferanse som et Webinar Når: Lørdag 17.04.2021 Start kl 10:00

Agenda:

  1. Innledning v/Hallgeir Raknerud
  2. Gjennomgang av endringer i Generelle bestemmelser,
  3. Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser
  4. Tema kommunikasjon
  5. Gjennomgang av Dom nr. 110
  6. Gjennomgang av Appell nr. 286
  7. Jury og Covid-19
  8. Gjennomgang av oppgavene i innkallelsen

Vi ønsker at alle gjennomfører den digitale grunnkurset for Jurymedlem på vår opplæringsplatform https://www.motorsportkurs.no/courses/grunnkurs-jurymedlem/

Her må dere registrere dere ved å trykke på sign up og følge påloggingsprosedyren. Deretter er det bare å gå gjennom alle 20 modulene som kommer fortløpende. Du kan ta pause etter endt modul og starte igjen når det passer deg. Husk at på spørsmålene til modulene er kan det være flere riktige svar.

www.motorsportkurs.no vil du også finne Jurylederkonferansen 2021, her ønsker vi at du før selve webinaret går inn og tar de oppgavene som ligger der. Disse vil bli diskutert under webinaret.

Webinaret vil bli tilgjengelig her: https://www.motorsportkurs.no/courses/jurylederkonferansen-2021/

For å komme inn på webinare må du registrere deg som bruker på www.motorsportkurs.no men dette har du jo gjort når du har løst oppgavene.

Under webinaret kan du spørre spørsmål ved å sende en chatmelding som du finner på oppgavelinjen i Zoom applikasjonen.

Vennlig Hilsen NBF

Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Quiz