Førerkurs Racing, Bodø 10.05.2023

NMK Rana og Bilsportforbundet arrangerer lisenskurs for Racing. Med godkjent kurs kan man delta i alle motorsportsgrener unntatt rally. Kurset består av 3 deler. Forkurs (E-læring), teorikurs (oppmøte) og praksis. Oppmøte teori kl 17.00. Sted:

Nordvik AS (Toyota)
Stormyrveien 25, 8008 Bodø

Praksis blir gjennomført på ACR 16. juni. Praksis kan gjennomføres med privatbil. Prisen inkluderer både teori og praksis.

Husk at du må fullføre forkurset (E-læring) før du møter til teorikurset. Forkurset tar ca 90 minutter.

Du må ha med deg en PC, pad eller smart-telefon for å gjennomføre eksamen på teorikurset. Påmelding til kurset finner du på denne linken: https://norskfunsport.hoopla.no/sales/event/lisens100523. Du finner også link til påmeldingen på norskfunsport.no. Velkommen til kurs.

Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Quiz